Πέστο με σπιρούλινα Σερρών. Γευστική και θρεπτική απογείωση