Σπιρούλινα Samalife, φυσική ενίσχυση και στη γυμναστική