Σπιρουλίνα Σερρών Ελληνική 320 Δισκία. 100% φυσική