Το samalife.gr δηλώνει στο καταναλωτικό του κοινό ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πιστότερη και πληρέστερη απεικόνιση των προϊόντων που περιέχει τόσο σε επίπεδο πληροφοριών όσο και σε επίπεδο οπτικού υλικού.

Ο πελάτης πριν προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία οφείλει να ενημερώνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τόσο για τα χαρακτηριστικά του εμπορευόμενου προϊόντος όσο και για τις τρέχουσες τιμές και καταστάσεις διαθεσιμότητάς τους όπου είναι αυτό προσβάσιμο. Τα δεδομένα περιγραφής του κάθε προϊόντος υπάρχουν για να αμβλύνουν το μειονέκτημα της έλλειψης φυσικής επαφής με το εμπορευόμενο αντικείμενο πριν την ολοκλήρωση της αγοράς. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά και της χρήσης της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης δύναται να επικοινωνεί με όλους τους αναγραφόμενους τρόπους επικοινωνίας με το προσωπικό της εταιρείας για περισσότερες πληροφορίες και επίλυση οποιασδήποτε απορίας προκύψει.

Σε περίπτωση που μετανιώσει ο πελάτης, μπορεί να επιστρέψει το προϊόν (υπαναχωρήσει) μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς και να του επιστραφούν τα χρήματα του.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας δεσμεύεται ως προς την ορθή, μη κακόβουλη χρήστη της ιστοσελίδας samalife.gr. Το samalife.gr διατηρεί το δικαίωμα να προφυλάσσει με κάθε νόμιμο μέσο την εταιρική του φήμη και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του.

Το samalife.gr απαγορεύει την αναδημοσίευση οποιασδήποτε μορφής μέρους ή όλου του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του. Τα λογότυπα της εταιρείας, το οπτικοακουστικό υλικό και τα κείμενα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα παρέχονται για αποκλειστική χρήστη του επισκέπτη της ιστοσελίδας και όχι προς αναπαραγωγή ή αντιγραφή σε άλλους ιστοτόπους χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας samalife.gr.

Το samalife.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης παροχής πρόσβασης ή προϊόντων σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται έκδηλο το ενδεχόμενο κακόβουλης χρήσης της ιστοσελίδας του.

Το samalife.gr παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες του τη δυνατότητα παραγγελίας των ειδών μέσω πολλαπλών τρόπων παράδοσης και πληρωμής. Ταυτόχρονα οι χρήστης της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το ιστορικό των παραγγελιών τους και να αλλάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα καθώς και να επεξεργάζονται το βιβλίο διευθύνσεών τους. Οι χρήστες δεσμεύονται στο να προβαίνουν σε καλόπιστη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Το samalife.gr διατηρεί το δικαίωμα να επεμβαίνει και να διαγράφει ακόμα περιεχόμενο που αποδεικνύεται νομικώς μεμπτό προφυλάσσοντας έτσι τον διαδικτυακό του τόπο.

Το samalife.gr δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών οι οποίο εγγράφονται στο ηλεκτρονικό του σύστημα, ουδέποτε και για οποιοδήποτε σκοπό δύνανται να παραχωρηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας μεταξύ της ιστοσελίδας samalife.gr και του τελικού χρήστη καθώς τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας Samalife ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και του τελικού χρήστη. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην “Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR“.

Το samalife.gr διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται και να εμπλουτίζει τους παρόντες όρους χωρίς προειδοποίηση. Η διάρκεια ισχύος των παρόντων όρων αντιστοιχεί στη διάρκεια της ενεργής διαδικτυακής παρουσίας της ιστοσελίδας samalife.gr. Οι επισκέπτες καλούνται να ελέγχουν τακτικά την προκείμενη περιοχή.